NEW BUSINESS DEVELOPMENT

CREËER VOLLEDIG SUCCES

EXPANSIE

Expansie hoort bij dit universum waar wij deel van zijn. Zodra we onszelf niet verder ontwikkelen, verkrampen wij. Dit gebeurt in onszelf, maar ook bij de organisatie.  Doordat het systeem verkrampt, verschuift onze aandacht naar controle, beheersing en behoud. 

Een nieuwe business initiëren of eraan deelnemen vanuit inspiratie en kracht is prachtig! Bezieling, vrijheid en gedrevenheid die deze initatieven vrijmaken geven de gehele organisatie een vernieuwende impuls. 

 

ONDERNEMEN

Van nature is Wigard ondernemend. Zijn acties ontstaan uit inspiratie. Zijn werkwijze is praktisch, vrij, structureel en doeltreffend. Hij ziet wat er moet gebeuren en kan zich goed in verschillende situaties en mensen inleven. Door zijn werkwijze nodigt hij uit tot authenticiteit, verdieping en commitment. In zijn aansturing en communicatie is hij open en direct. Zo nodig spreekt hij betrokkenen aan en plaatst hij zaken in een groter perspectief. Zijn manier van handelen genereert vertrouwen, focus en geïnspireerde betrokkenheid bij klanten, leveranciers, instanties, teamleden, directie en management.

TRACK RECORD

N
Vanuit zijn passie om ruim te wonen met directe verbinding met de natuur heeft Wigard in een luxueuze villawijk drie Landgoederen ontwikkeld met in totaal 12 villa’s. Als initiatiefnemer heeft hij het gehele proces van de start tot realisatie begeleid met alle betrokken stakeholders.
N
Voor een landelijke zorginstelling heeft Wigard de verkenning, voorbereiding en realisatie begeleid voor een nieuwe zorgvestiging elders in Nederland. De werkzaamheden betroffen o.a. de selectie van de locatie, begeleiding van het koop- en bouwproces, communicatie met stakeholders en het wervingsproces van nieuwe medewerkers.
N
Een provincie en 5 natuurbeheerders hebben zich gecommiteerd aan een gezamenlijk communicatie platform dat een totaal inzicht geeft in alle recreatie mogelijkheden, wandelroutes en excursies in de gehele provincie. Onder leiding van Wigard is het project gerealiseerd van eerste idee tot oplevering.

LET'S CONNECT

Wil je van gedachten wisselen? Neem dan contact op.
Start een gesprek met mij via de chat of maak een telefonische afspraak en kies jouw gewenste dag en tijd.